Bezmaksas transports visā Latvijā no €250.

Privātuma noteikumi

Šos personas datu apstrādes nosacījumus (turpmāk tekstā ” Noteikumi “) nosaka Romadini OÜ (reģistrācijas kods 16029299, adrese Harju maakond, Tallinn, Mustamäe tee 24, 10621 tīmekļa vietne www.kliimaabc.ee; turpmāk tekstā ” mēs “) kā datu subjekta personas datu pārzinis (” jūs ” personas datu apstrādes principi).
Ja mēs darbojamies kā pilnvarots apstrādātājs, mēs rīkojamies saskaņā ar datu apstrādes līgumiem, kas noslēgti starp sevi un pārziņiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Papildus tam, ka mēs kā pārzinis apstrādājam personas datus saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, mēs saglabājam konfidencialitāti (ievērojot visus piemērojamos izņēmumus) un aizsargājam visus citus datus, kas mums ir darīti zināmi un uz kuriem attiecas pienākums ievērot konfidencialitāti. .
Lūdzu, rūpīgi izlasiet Noteikumus, pirms izmantojat vietni un slēdzat ar mums līgumu. Ja nepiekrītat Noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet lietot vietni vai noslēdziet ar mums līgumattiecības.
Mēs paturam tiesības laiku pa laikam atjaunināt Noteikumus, paziņojot par to mūsu vietnē un/vai pa e-pastu.

1. PERSONAS DATU SASTĀVS

Lai sasniegtu noteikumos noteiktos mērķus, mēs apstrādājam dažus vai visus tālāk norādītos personas datus, savukārt precīzs apstrādāto personas datu sastāvs katrā gadījumā ir atšķirīgs, taču mēs vienmēr vadāmies pēc principa, ka apstrādājam personas dati tik maz, cik nepieciešams mērķa sasniegšanai:
• vārds un uzvārds;
• personas kods;
• preču piegādes un aprīkojuma uzstādīšanas adrese;
• epasta adrese;
• telefona numurs;
• dati par maksāšanas līdzekļiem;
• maksājumu vēsture, informācija par parādiem u.c.;
• ar maksātspējas novērtēšanu saistītie dati (bankas konta izraksti, kredīta atskaites);
• pirkumu vēsture;
• attālināti nolasāmi dati, kas saistīti ar klienta ierīču lietošanu, lai nodrošinātu ierīču un pakalpojumu darbību (piemēram, patēriņa izmaksas, kļūdu kodi, lietotāja izvēlētie iestatījumi);
• dati par tiešā mārketinga piekrišanu un aizliegumiem;
• citi personas dati, kas mums kļūst zināmi, veicot parasto pakalpojumu sniegšanu vai sazinoties ar fiziskām personām.
Mēs apkopojam arī nepersonalizētu informāciju, tostarp datus par vietnes apmeklējumu ilgumu, klikšķu skaitu un lietotāju uzvedību, taču mēs to darām tikai analīzes un tīmekļa vietnes ērtākas izmantošanas nolūkos. Mēs izmantojam tikai drošus pakalpojumus, piemēram, Google Analytics. Mēs apkopojam arī attiecīgus statistikas kopsavilkumus komerciālos nolūkos, taču šajā procesā Jūsu personas dati tiek pārvērsti nepersonalizētos datos, kas tiek glabāti drošā datu repozitorijā.

2. DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN JURIDISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu vietnes (tostarp e-veikala) lietošanu vai izpildītu mūsu līgumsaistības pret Jums. Mēs apstrādājam jūsu: (i) vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un adresi līgumu un pasūtījumu sagatavošanai un administrēšanai, pakalpojumu un preču sniegšanai un preču uzstādīšanai un piegādei; (ii) datus par maksāšanas līdzekļiem, lai varētu veikt maksājumu par pakalpojumu un precēm un maksājuma atmaksu; (iii) maksājumu vēsturi un informāciju, kas saistīta ar parādiem, lai pārvaldītu attiecības ar klientiem un norēķinus. Mēs apstrādājam arī jūsu personas datus, lai nosūtītu paziņojumus par līgumattiecībām, tostarp atbildētu uz jūsu komentāriem, jautājumiem un pieprasījumiem.
Ja jūs mums zvanāt vai sūtāt e-pastus, mēs apstrādāsim jūsu personas datus (tostarp e-pasta glabāšanu un zvanu ierakstīšanu pēc brīdinājuma), lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Šajā gadījumā jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, lai nodrošinātu vienmērīgu klientu atbalstu.
Pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, mēs apstrādājam datus, kas saistīti ar maksātspējas novērtēšanu, piemēram, kredītziņojumus par jums (piemēram, taust.ee un accountscoring.com) un bankas konta izrakstus, ko esat kopīgojis ar mums. Mēs apstrādājam datus par spēju maksāt tikai ar mērķi pārbaudīt potenciālo klientu uzticamību un maksātspēju.
Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, mēs arī apstrādājam pirkumu vēstures datus (pirkuma datums, produkts, daudzums, klientu dati), lai apkopotu produktu un pakalpojumu pārskatus un analizētu klientu vēlmes.
Mēs varam apstrādāt arī jūsu personas datus, lai izpildītu likumdošanā noteiktos pienākumus, piemēram, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, saglabātu personas datus jebkurā laikā, kas nepieciešams, lai izpildītu no likuma izrietošās saistības (piemēram, grāmatvedības vajadzībām) un izpildītu citas saistības. kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem.
Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus jebkādu strīdu gadījumā starp mums, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.
Ar jūsu piekrišanu mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai nosūtītu jums biļetenus, emuāru atjauninājumus, reklāmu, mārketingu un citu informāciju pa e-pastu. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādiem adresātu sarakstiem, noklikšķinot uz atbilstošās pogas e-pasta ziņojuma kājenē.
Mēs vienmēr lūdzam jūsu iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu personas datu apstrādei, ja mēs tos izmantojam mērķiem, kas nav norādīti Noteikumos. Jūs varat atsaukt šādu piekrišanu jebkurā laikā.

3. DROŠĪBAS PASĀKUMI

Mēs apstrādājam personas datus tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats, un tikai leģitīmiem mērķiem. Mēs izmantojam drošības pasākumus un uzglabājam personas datus tā, lai tiktu garantēta personas datu drošība un konfidencialitāte. Personas datiem var piekļūt tikai personas, kurām tas nepieciešams saistībā ar darba uzdevumu veikšanu vai kurām personas datu izpaušana notiek saskaņā ar Noteikumiem vai tiesību aktiem.
Mēs īstenojam atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas vai nesankcionētas piekļuves un izpaušanas.
Personas dati tiek glabāti uz serveriem, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonai pievienojušos valstu teritorijā. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā atbilstošu.
Mēs neesam atbildīgi par jūsu personas datu ļaunprātīgu izmantošanu, ko izraisa ļaunprātīga programmatūra jūsu ierīcē.

4. UZŅĒMĒJI

Mums ir tiesības bez jūsu iepriekšējas piekrišanas izpaust un pārsūtīt personas datus pilnvarotajiem apstrādātājiem, kas darbojas mūsu vārdā un saskaņā ar attiecīgiem datu apstrādes līgumiem, tostarp iekārtu uzstādītājiem, piegādātājiem un pārdevējiem, produktu un pakalpojumu izstrādātājiem, kredītu reģistriem, grāmatvežiem, IT risinājumiem/izstrādi. un datu mitināšanas un analīzes pakalpojumu sniedzēji transporta un pēcapmaksas pakalpojumu sniedzējiem. Mēs arī nododam datus, lai izpildītu saistības, kas izriet no likumdošanas. Lai aizsargātu savas tiesības, mums ir tiesības izpaust personas datus trešajām personām, tostarp noklusējuma reģistram u.c., trešajām personām parādu piedziņai (inkasācijas pakalpojumam), juridiskajiem konsultantiem, auditoriem u.c.
Mēs varam nodrošināt mārketinga pakalpojumu sniedzējiem (digitālais mārketings, tiešais mārketings, kampaņas, akcijas) (piemēram, Facebook) piekļuvi personas datiem, kas savākti un glabāti mūsu mārketinga kampaņu ietvaros. Tādā gadījumā mārketinga pakalpojumu sniedzēji kļūst par mūsu pilnvarotajiem personas datu apstrādātājiem.
Detalizēts mūsu pilnvaroto personas datu apstrādātāju saraksts un apstrādes darbību saturs ir sniegts zemāk:

5. DZĒŠANA UN GLABĀŠANA

Mēs glabājam personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Noteikumos aprakstīto mērķu sasniegšanai, mūsu tiesību aizsardzībai vai tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei. Mēs ierobežojam jūsu personas datu apstrādi un apstrādājam personas datus tikai nepieciešamības gadījumā.
Personas dati tiek glabāti līdz 5 gadiem no klienta attiecību beigām, izņemot personas datus, kas saistīti ar ar klientu noslēgtā līguma izpildi (ieskaitot parādus), kas tiek glabāti līdz 10 gadiem no līguma beigām. par klientu attiecībām. Pēc iepriekšminēto termiņu beigām attiecīgie personas dati tiks dzēsti, ja vien personas datu apstrāde nav nepieciešama apstākļu dēļ, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses, piemēram, ja starp mums rodas līgumiski vai citi strīdi (tostarp saistībā ar notiekošu strīdu). strīds). Tāpat mums ir tiesības padarīt personas datus anonīmus pēc iepriekšminētajiem periodiem, t.i., apstrādāt personas datus tā, lai datus vairs nevarētu uzskatīt par personas datiem.
Lai ievērotu grāmatvedības prasības, grāmatvedības dokumentu oriģinālus glabājam 7 gadus no tā saimnieciskā gada beigām, kurā dokumenta oriģināls ierakstīts grāmatvedībā.
Neatkarīgi no klienta attiecību beigām, ar klienta iepriekšēju piekrišanu, mēs varam apstrādāt lietotāja personas datus tiešā mārketinga nolūkos, līdz lietotājs ir atsaucis piekrišanu. Ja persona aizliedz tiešo mārketingu (atsauc piekrišanu) un apstrādei nav cita tiesiska pamata, informācija par aizliegumu tiek glabāta tiktāl, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanas aizlieguma ievērošanu.
Mums ir tiesības apstrādāt nepersonalizētus datus (tostarp personas datus, kas ir neatgriezeniski apstrādāti tādā veidā, ka tos nevar saistīt ar nevienu identificējamu fizisku personu) gan starp mums noslēgtā līguma darbības laikā, gan pēc tā, un atļaut apstrādi sadarbības partneriem, lai izstrādātu mūsu pakalpojumus un risinājumus un veiktu statistisko analīzi.

6. JŪSU TIESĪBAS

Jūs jebkurā laikā varat lūgt mums informāciju par savu personas datu apstrādi. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Jums ir vai var būt tiesības:
• pieprasīt savu personas datu dzēšanu;
• pieprasīt savu personas datu labošanu;
• pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, taču šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot mūsu vietni vai pakalpojumus pilnā apjomā;
• iebilst pret jūsu personiskās informācijas izmantošanu;
• tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, plaši lietotā formātā un mašīnlasāmā formā un pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim.
Ja mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, un tādā gadījumā personas datu apstrāde tiks pārtraukta. Tas neietekmē iepriekš veiktās apstrādes darbības.
Uz jautājumiem atbildam pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā no likumdošanas izrietošos termiņus.
Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus tīmekļa pārlūkprogramma, apmeklējot vietni, saglabā apmeklētāja ierīcē. Sīkdatnes atceras jūs un jūsu preferences, lai mēs varētu sniegt jums atbilstošu informāciju, ieteikumus un uzlabot lietotāja pieredzi.
Starp izmantotajām sīkdatnēm ir obligātās sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vietnes darbību. Turklāt mēs izmantojam sīkfailus, lai analizētu vietnes trafiku, taču mēs lūdzam jūsu piekrišanu šādu sīkfailu izmantošanai. Jūs varat atspējot sīkfailu izmantošanu pārlūkprogrammas iestatījumos. Mūsu izmantotās sīkdatnes neļauj identificēt. To darot, mēs varam kopīgot vietnes lietošanas datus ar mūsu sociālo mediju un reklāmas partneriem un analītiķiem, kuri var apvienot datus ar citiem tiem pieejamajiem datiem.

7. UZZINĀJUMI UN SŪDZĪBAS

Jautājumu vai sūdzību gadījumā, kas saistīti ar personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums (OÜ Romadini : klimapluss@kliimapluss.ee  +372 56 062 233) vai Datu aizsardzības inspekciju (  info@aki.ee ; +372 627 4135).